zondag 22 september 2013

Vlaamse havendag trekt 75.000 bezoekers.


Zo'n 75.000 mensen hebben de derde Vlaamse havendag bezocht. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits maakte het resultaat bekend tijdens haar slottoespraak op de havendag in Gent.
Thema van de derde Vlaamse havendag was: "Is dit jouw beeld van de haven? Verruim je kijk tijdens de Vlaamse havendag." De bedoeling was het brede publiek vertrouwd te maken met de veelzijdigheid van het havengebeuren: met de vele bedrijven in de havens, de mensen die er werken, de havenbesturen, de overheidsdiensten.
Minister Crevits benadrukt het belang van de Vlaamse havendag: "De havens doen grote inspanningen om het leven in en rond de haven te verbeteren. De haven is voor veel mensen een onbekende wereld. Wie de havens bezoekt krijgt een ruime, een andere kijk op de ontelbare activiteiten die er plaats vinden."
Alles samen werken vandaag zowat een kwart miljoen mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in de Vlaamse havens. De logistiek is een essentieel onderdeel in de havenactiviteiten. Prognoses wijzen uit dat de logistieke sector in Vlaanderen sterke groeikansen bevat, met een groot potentieel aan nieuwe jobs.
Minister Hilde Crevits apprecieert het gezamenlijk initiatief van de havens om aan deze havendag mee te werken. "Enkel door samenwerking zullen onze havens ook in de toekomst een sterke positie kunnen innemen in de concurrentiĆ«le havenwereld." De minister liet zich zelf onderdompelen in de wereld van de havens en bezocht de havens van Gent, Oostende, Zeebrugge en Antwerpen.
In de haven van Gent was ze samen met haar collega's Kris Peeters en Joke Schauvliege getuige van een demonstratie van de scheepvaartpolitie en de brandweer van Gent om een slachtoffer uit een wagen te bevrijden die in het water was gereden.
Bron:GVA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten